עבודה ביום הבחירות לכנסת

האם מותר למעביד לדרוש מעובד לעבוד ביום הבחירות? אילו שירותים יעבדו כרגיל ביום הבחירות? האם המעסיק חייב לאפשר לעובד להצביע? מה הוא השכר שיש לשלם לעובד העובד ביום בחירות לכנסת? האם עובד שהתפטר לאחר שהמעסיק סרב לאפשר לו להצביע יהיה זכאי לפיצויי פיטורים?

החוק – מי אמור לעבוד ביום הבחירות?

סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת, קובע כי יום הבחירות הינו יום שבתון, אולם שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים האחרים יפעלו כסדרם. על פי הנחיית ועדת הבחירות המרכזית, השירותים הציבוריים שייפעלו כסדרם הינם, בין השאר: שירותי תחבורה, תחנות דלק, מסעדות, בתי קפה, בתי מלון, שירותי התקשורת למיניהם, מפעלי מים וחשמל, תחנות דלק, תיאטראות, בתי קולנוע, עיתונות, רדיו, טלוויזיה, הובלה של פירות, ירקות וחלב, חנויות לממכר מזון (בשעות הבוקר), כוחות הביטחון ושירותי קבורה.

על המעסיק חלה חובה לאפשר לעובד העובד ביום הבחירות להצביע, ולתת לו זמן שיספיק להגיע לקלפי בו הוא אמור להצביע. לכך אין סייגים וחריגים. כלומר: מעסיק שאינו מאפשר לעובד זמן מספיק להצביע, ולא משנה מאיזו סיבה – עובר על החוק.

האם ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות?

מי שאינו מנוי ברשימת המוסדות והשירותים שיפעלו כסדרם, אינו חייב לעבוד ביום הבחירות. כלומר, למשל – עובדי בנק, דואר, הייטק, גני ילדים, בתי ספר, אוניברסיטאות וכן הלאה – אינם חייבים לעבוד ביום הבחירות, והמעסיק אינו יכול לחייבם לעשות כן.

מאידך – אין איסור בחוק על עבודה ביום הבחירות, ועובד רשאי לבחור אם לעבוד באותו יום, אם לאו. הדבר נתון להסכמת הצדדים (העובד והמעסיק).

שכר עבור עבודה ביום הבחירות

סעיף 136 לחוק הבחירות הכנסת, קובע כי עובד שעבד באותו מקום עבודה לפחות 14 יום רצופים לפני יום הבחירות – "ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת". משמעות הסעיף בחוק אינה ברורה דיה, אולם היא נידונה בפסיקה, ובית המשפט קבע שהפירוש הנכון של סעיף 136 הנ"ל הוא, כי עובד יהיה זכאי לתשלום בסך של 200% ביום הבחירות.

כלומר, על המעסיק לשלם לעובד את שכרו הרגיל, וכן את השכר בגין עבודתו באותו יום (ניקח לדוגמא עובד שהינו עובד שעתי, המשתכר 30 ₪ לשעה, ועובד 8 שעות ביום. ביום הבחירות – אם עבד 8 שעות, יקבל העובד 240 ₪ + 240 ₪, ובסה"כ 480 ₪. אם עבד העובד ביום הבחירות רק 6 שעות, יהיה זכאי לשכר של 240 ₪ ("שכרו הרגיל") + 180 ₪ (6 השעות שעבד X 30 ₪), ובסה"כ 420 ₪).

עובד שלא קיבל את שכרו עבור יום הבחירות, או עובד שמעבידו כופה עליו לעבוד ביום הבחירות, בסוג עבודה שאינה עבודה ציבורית שקבעה ועדת הבחירות, יכול להתלונן במשרד התמ"ת, וכן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. אי תשלום השכר הנוסף הינה עבירה פלילית.

המעסיק כופה עלי לעבוד ביום הבחירות – האם ניתן להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים?

אם המעסיק כופה על העובד לעבוד ביום הבחירות, או לא מאפשר לו להצביע, על העובד להתריע בפני המעסיק כי זו עבירה על החוק, ולדרוש כי יאפשר לו לממש את זכותו הדמוקרטית. במידה והמעסיק עומד על שלו, ככל הנראה ניתן יהיה להתפטר ולזכות בפיצויי פיטורים.