תביעה אזרחית נגררת לפלילים

תביעה אזרחית נגררת לפלילים היא תביעה אזרחית, שמגיש מי שנפגע מעבירה פלילית, ובה דרישה לפיצוי מהעבריין, עבור הנזקים שנגרמו לו – לנפגע – כתוצאה מהמעשה הפלילי. התביעה האזרחית מוגשת לאותו בית משפט בו נדון והורשע לפני כן ההליך הפלילי, ובפני אותו הרכב שופטים

בעוד שבהליך הפלילי סכום הפיצוי מוגבל ביותר וקבוע בחוק, התביעה האזרחית בגין המעשה הפלילי אינה מוגבלת בסכום, וניתן לתבוע כל סכום, בהתאם לנזק שנגרם בפועל. כך, לדוגמה, ייתכן שעל מי שהורשע באונס יגזר, במסגרת ההליך הפלילי, עונש מאסר ופיצוי כספי של עשרות אלפי שקלים בלבד לנאנסת. במסגרת התביעה הנגררת שתגיש הנפגעת בגין אותו מעשה, היא תוכל לתבוע סכומים גבוהים יותר, המשקפים את הנזק האמיתי שנגרם לה.

מתי ניתן להגיש תביעה אזרחית נגררת לפלילים

את התביעה יש להגיש בתוך 90 יום מיום שפסק הדין הפלילי הפך לחלוט. פסק דין חלוט משמעו שלא ניתן עוד לערער עליו. יוצא מכך, שאם הוגש ערעור על פסק הדין בהליך הפלילי, ניתן יהיה להגיש את התביעה האזרחית רק תוך 90 יום לאחר שהוכרע הערעור, ולא לפני כן. ניתן להגיש את תביעה אזרחית גם לאחר חלוף 90 ימים מרגע שפסק הדין הפך חלוט (או לפני מתן פסק דין), אולם במקרה כזה היא תוגש כתביעה רגילה, ולא כתביעה נגררת לפלילים.

תביעה אזרחית רגילה אפשר להגיש בכל מקרה בו אדם נפגע ע"י מישהו אחר – למשל – קורבן אונס, אלימות, סחר בבני אדם, תקיפה וכן הלאה. ההליך הפלילי הוא הליך שבעיקרו מתנהל בין המדינה, המאשימה – לפושע, הנאשם ומטרתו הענשת העבריין. זאת, בעוד שתביעה אזרחית היא הליך שיוזם הנפגע-הקורבן, כנגד התוקף, הנתבע ומטרתו פיצוי הנפגע על נזקיו.

לתביעה אזרחית נגררת לפלילים כמה יתרונות בולטים על פני תביעה אזרחית רגילה – היתרון הבולט הוא שהיא נידונה בפני אותו הרכב שופטים. הרכב השופטים הזה כבר שמע את הראיות, ולמעשה גיבש דעה והכריע כבר לגבי אחריות הנתבע, הנאשם.  יתרון נוסף הוא שהמסקנות והממצאים בהליך הפלילי ישמשו ראיה כמעט מכרעת בתביעה האזרחית הנגררת לפלילים .

סדרי הדין בתביעה

על אף שהתביעה האזרחית נובעת ונגררת מההליך הפלילי, התביעה האזרחית הנגררת לפלילים הינה תביעה אזרחית במהותה. לפיכך, יש לנהל אותה כתביעה אזרחית רגילה, מבחינת אופן הוכחת הנזק והערכתו לשם קביעת הפיצוי. כך, למשל, ייתכן ויהיה צורך בהגשת שאלונים, חוות דעת רפואית וכן הלאה.

הפיצוי לתובע יכול שיהיה מורכב הן מפיצוי על הנזק הכספי שנגרם לו (המכונה גם נזק ממוני, כגון הוצאות על טיפולים, הפסד השתכרות או השבת כספים שנלקחו ע"י העבריין), והן מנזק שאינו ממוני: כאב וסבל, אבדן הנאות חיים ועוד, אשר לרוב נפסק בהתאם להערכת בית המשפט, על סמך עובדות המקרה. ככל שהנזק שנגרם לתובע הינו גדול יותר – כך יגדל גם סכום הפיצוי.

פסק הדין בתביעה אזרחית נגררת לפלילים ניתן לאכיפה ככל פסק דין בתביעה אזרחית אחרת, לרבות פנייה להוצאה לפועל.

חשוב לציין – ניתן לתבוע פיצויים בהליך אזרחי גם אם הפוגע זוכה מאשמה בהליך הפלילי

על מנת להרשיע אדם בפסק דין פלילי, נדרשת הוכחה ברמה גבוהה מאד: מעבר לכל ספק סביר. בתביעה אזרחית, לעומת זאת, רף ההוכחה נמוך יותר . לפיכך, גם אם את/ה נפגעת מעבירה פלילית, והפוגע זוכה בהליך הפלילי – עדיין ניתן להגיש נגדו תביעה אזרחית! זיכויו של נאשם אינו חוסם את האפשרות להגיש נגדו תביעה אזרחית, ובה דרישה לפיצוי על כל הנזקים שנגרמו לך. תביעה כזו תידון כתביעה אזרחית רגילה, שאינה "תביעה אזרחית נגררת לפלילים". ניתן להגיש תביעה אזרחית מסוג זה אף אם ההליך הפלילי הסתיים בסגירת התיק במשטרה ולא הוגש כלל כתב אישום.

השארת פרטים מהירה