זכויות אדם

האיסור להפלות בין בני אדם מקורו בזכות לשוויון. על פי לשון החוק, כל נותן שירות חייב לנהוג ביחס שוויוני כלפי כל אדם, ללא הבדל הנובע מ"גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם" (סעיף 3 לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים).

במקרים רבים, קשה מאוד להוכיח את ההפליה. החוק ניסה להתמודד עם הבעיה הזו, וקבע מנגנון של "היפוך נטל". במילים פשוטות, הכוונה היא כי האדם שנטען לגביו שהפלה, הוא זה שייצטרך להוכיח שלא הפלה, אם האדם שטוען שהפלו אותו הראה בבית המשפט שהוא שייך לקבוצה שבד"כ מופלית, ושהמפלה ידע את זה. לדוגמא: אדם מגיע למועדון ומתבקש להראות תעודת זהות. לאחר שהראה את תעודת הזהות, מסורבת כניסתו למועדון. המבלה, שלא הוכנס, פונה לבית המשפט בתביעה, וטוען כי הופלה על בסיס מוצאו הערבי. בעוד שכל תביעה רגילה (שאינה הפליה), התובע הוא זה שצריך להוכיח שהוא נפגע (כלומר, הופלה במקרה שלנו), הרי שבתביעת הפליה – מתהפכות היוצרות – והנתבע, בעל המועדון, הוא זה שצריך להראות שלא הפלה את התובע – מדובר בהקלה משמעותית לטובת התובע, שנועדה להקל על תובעים, כדי שלא יוותרו על תביעה, ועל מנת למגר את התופעה הרעה הזו.

החוק אומנם קובע מקרים בהם ברור שאסור להבחין בין אנשים (למשל בין שחורים ללבנים, מוסלמים ויהודים, גברים ונשים), אולם יש מקרים נוספים בהם ניתן לטעון להפליה, גם כאלו שאינם מופיעים בסעיף 3 בחוק. מקרים כאלו יהיו למשל, הפליה על בסיס זהות מגדרית (למשל הפליה של טרנסג'נדרים/ות), הפליה של נשאי HIV, והפליה, לדוגמא, על בסיס משקל (העדפת הכנסת מבלים "רזים" למועדון).

 • להרחבה בנושא הפליית נשאי HIV בטיפולים רפואיים ראו מאמר של עו"ד אסף חדי כהן, שהתפרסם בספר זכויות הקהילה הגאה, בהוצאת מכון סאקר ונבו

אדם המגיש תביעה לפי חוק איסור הפליה, רשאי לדרוש פיצוי גם ללא הוכחת נזק, בסכום של עד כ-70,000 ₪ (החוק קבע פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, הצמוד למדד משנת 2000).

משרדנו מתמחה בתביעות בגלל הפליה – הפליה במתן שירותים, במועדונים, בקבלת שירותים רפואיים ועוד. אנו עושים זאת מתוך אמונה אמיתית בשוויון בין בני אדם, ונמשיך לעשות זאת עד שהתנהגויות רעות ומשפילות כאלו יעלמו מן העולם.

מאמרים - הפליה

שאלות ותשובות

 • לא הכניסו אותי למועדון בגלל שאני ערבי, אבל אין לי הקלטה כדי להוכיח את זה. עדיין יש סיכוי להצליח בתביעה?

  כן. דווקא בגלל שמאוד קשה להוכיח הפליה, חוק איסור הפליה קבע דרך שעוזרת למי שהופלה לתבוע. בד"כ, בתביעה רגילה (לא של הפליה), מי שתובע הוא זה שצריך להוכיח את כל העובדות עליהן הוא מסתמך. בתביעה של הפליה, במקרים מסוימים, חובת ההוכחה שלא הייתה הפליה, עוברת למי שביצע לכאורה את ההפליה (בלשון המשפט זה נקרא "היפוך נטל ההוכחה"). כלומר, אדם ערבי שסרבו להכניס אותו למועדון – אם הוא יוכיח שמי שלא הכניס אותו ידע שהוא ערבי, אז המועדון יהיה זה שצריך להראות שהסיבה שהוא לא הוכנס למועדון היא בגלל סיבה אחרת, חוקית, ולא בגלל שהוא ערבי. בכל מקרה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד כדי לראות אם ניתן להוכיח את התביעה או לא.

 • כמה אפשר לתבוע במקרה של הפליה?

  החוק קובע שבית המשפט רשאי לפסוק פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק למי שהופלה. הסכום הזה צמוד למדד, והוא כיום קרוב ל-70,000 ₪. חשוב להדגיש כי מדובר בסכום של "עד" 70,000 ₪, ובית המשפט יכול לפסוק כל סכום שנראה לו מתאים. כמו כן, במקרה שנגרם נזק, בית המשפט יכול לפסוק סכום שהוא גבוה מ-70,000 ₪.

 • הגעתי למועדון ולא הכניסו בגלל שאני שמנה. מותר להם?

  החוק האוסר על הפליה קובע כי אין להפלות אף אדם בגלל "גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם". החוק לא קובע שאסור להפלות מישהו בגלל משקלו, או בגלל חזוותו החיצונית (למשל אם אינו "יפה מספיק"). יש מחלוקת בין שופטים, האם הסיבות שבגלל אסור להפלות הן "רשימה פתוחה" או "רשימה סגורה". כלומר, האם החוק אוסר גם על הפליה מטעמים שאינם כתובים בחוק (כמו משקל עודף). הגישה הרווחת היא שמדובר ברשימה פתוחה. נעשה ניסיון בעבר לתקן את החוק כך שיחול באופן מפורש על שמנים, אולם בינתיים הדבר לא צלח. אנו סבורים שאנשים בעלי משקל עודף הם קבוצה מופלית ומושתקת במשפט, הסובלת מהפליה בתחומי חיים רבים, ועליהם לעמוד על זכותם לקבל שירות באופן שוויוני וללא הפליה.

 • אני נשא HIV (איידס). פניתי למרפאת שיניים וביקשתי לעבור טיפול שורש. במרפאה נאמר לי שהם אינם מוכנים לקבל אותי לטיפול, שכן "המרפאה אינה ערוכה לכך". האם ניתן לתבוע את המרפאה בגין אפליה?

  נשאי HIV הינה קבוצה המופלית באופן תדיר. לא אחת נתקלים נשאים בסירוב לטפל בהם – בין אם במרפאות שיניים ובין אם בטיפולים רפואיים אחרים או בטיפולים קוסמטיים. לפעמים טוענות מרפאות שיניים, בניגוד לחוק, כי הן מוכנות לטפל בנשאי HIV בסוף היום בלבד, או בחדרים נפרדים. חוזר משרד הבריאות מיום 16.11.2011 קבע כי אין לסמן רשומה רפואית של נשא HIV בסימול מיוחד, כי אין שום סיבה לדחות את התור שלו לסוף היום, ואין לטפל בו בחדר מבודד. אשר על כן, ניתן להגיש תביעה כנגד המרפאה בגין ההפליה.

השארת פרטים מהירה