חדשות ועידכונים

בית הדין הארצי לעבודה: חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל על מזמין שירות

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסק דין תקדימי כי מזמין שירות יכול להיחשב מעסיק במשותף לעניין תחולתו של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. שופטי הרוב פסקו כי יש לפרש פרשות את מושג האפליה באופן מרחיב. זאת, לנוכח התכליות של ערך השוויון ואיסור האפליה על רקע מין, על מנת שערכים אלו יוטמעו בחברה באופן יעיל.

פסק הדין בבית הדין הארצי ניתן בערעור כפול על פסק הדין של בית הדין האזורי (כלומר, גם התובעת וגם הנתבעת בהליך בבית הדין האזורי ערערו). בית הדין האזורי קיבל את תביעתה של התובעת, ופסק לזכותה 30,000 ש"ח בגין הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, וכן פיצוי של 4,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין, שישולמו על-ידי מזמינת השירות (חברת החשמל). לטענת העובדת, אשר הועסקה בחברת חשמל בתפקיד אבטחה, היא סבלה מהפליה על רקע היותה אישה. בין השאר, למשל, לא הוצאה לקורס מסוים, שכן הוא "אינו מתאים לנשים".

בית הדין הארצי, בפסק דין מקיף, פסק כי "על רקע התכליות של חוק שוויון ההזדמנויות… אור המגמה הפרשנית המרחיבה, הנגזרת מן השאיפה להשיג תכליות אלה באופן מיטבי ואפקטיבי – ונוכח אופייה "החמקמק" והסמוי לעתים של ההתנהגות המפלה, ניתן להצביע על שתי מסקנות רלוונטיות לענייננו, בנוגע להיקף ההתפרשות של חוק שוויון הזדמנויות: המסקנה האחת – נוגעת לאפשרות של מתן פרשנות מרחיבה למונח "מעסיק" שבחוק שוויון ההזדמנויות, באופן שיאפשר להחיל את הוראותיו, בנסיבות המתאימות, גם על מזמין השירות ביחסיו עם עובדיו של קבלן השירותים… המסקנה השנייה… הינה – כי ניתן לראות בגילויים שונים, לרבות גילויים סמויים או לא מודעים של לעומתיות על רקע מין כאפליה ב-"תנאי העבודה".

עע (ארצי) 37078-11-13 חברת חשמל לישראל בע"מ נ' ליה נאידורף (12.3.18)

לקריאת תקציר פסק הדין.

 

השארת פרטים מהירה