חדשות ועידכונים

פסק דין: בוטלה הוראת השהיה במתקן חולות

ביום 8.7.14 קיבל בית המשפט המחוזי בבאר שבע עתירה מנהלית שהגשנו, וביטל את הוראת השהיה בחולות שהוצאה לעותר. בפסק דין חשוב, קבע בית המשפט כי לא ניתן להורות על החזקתם של מבקשי מקלט מאריתראה במתקן השהיה בחולות, מן הטעם שמתקיימת לגביהם מדיניות של אי הרחקה.

העותר הנו אזרח אריתריאה. בשנת 1991 הוא גויס לצבא – ולא נקבע לו תאריך שחרור מעולם. השירות הצבאי היה בתנאים קשים, וכלל עונשים אכזריים. בשנת 2007, לאחר למעלה מ-15 שנות שירות צבאי, וכשצפה העותר סכנה כי יושלך לכלא צבאי – החליט העותר לערוק מן השירות, וברח לישראל דרך מצרים. מיד עם הגעתו לישראל הוחזק העותר בכלא משך שלושה חודשים, במהלכן הצהיר כי הוא מבקש מקלט בישראל, וביקש ליצור קשר עם נציבות האו"ם לפליטים.

ביום 6.3.14, בעת שהגיע העותר לחדש את רישיון ישיבתו בלשכת המשיב בבאר שבע, הוא קיבל, תחת חידוש רישיונו – הוראת שהייה במתקן השהייה למסתננים "חולות". הוראת השהייה וההזמנה למרכז השהייה ניתנו לעותר מבלי שנערך לו שימוע טרם ההחלטה לשלול את רישיון ישיבתו ולשלחו בכפייה למתקן חולות. מתקן השהיה למסתננים "חולות" אינו אלא כלא, שנבנה לאור התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות, ובו מוחזקים מבקשי מקלט רבים, אשר לא ניתן לגרשם מישראל.

אשר על כן, ביום 10.4.14 הגשנו בשמו של העותר עתירה דחופה. בעתירה טענו, כי החלטת משרד הפנים להורות לעותר להתייצב במתקן חולות נעשתה מבלי שנערך לו שימוע כדין, ומבלי שנשקלו נסיבותיו האישיות. כן טענו, כי הוראת השהיה הוצאה בחוסר סמכות, באשר היא אינה חלה על שוהים מסוגו של העותר, אשר לא מתבצע בעניינם כל הליך גירושכנדרש עפ"י סעיף 32ד לחוק ההסתננות.

מיד לאחר הגשת העתירה, ניתן צו ארעי, המונע את כליאתו של העותר במתקן השהיה.

ביום 8.7.14 ניתן פסק הדין בבית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, ע"י השופטת רחל ברקאי. בפסק הדין קובע ביהמ"ש כי "כאשר מדובר במסתננים מאריתראה שלגביהם נוקטת המשיבה במדיניות של אי הרחקה, לא ניתן להורות אל החזקתם במתקן "חולות"". בית המשפט קיבל את טענתנו כי בהתאם לקריטריונים שפרסם משרד הפנים, הרי שניתן לכלוא במתקן חולות אך ורק מסתננים שיש "קושי מעשי בגירושם". לגבי ניתיני אריתראה, מוסיף פסק הדין, הרי ש"אין לומר לגבי אוכלוסיה זו כי מתקיימות בעניינם נסיבות של קושי בהרחקתם".

זאת ועוד. ביהמ"ש הוסיף ופסק, כי "קביעת קריטריון קבוצתי המופנה כלפי אוכלוסיית המסתננים מאריתראה… הינה בלתי סבירה ואינה מתיישבת עם הוראת החוק".

בית המשפט חייב את משרד הפנים בהוצאות בסך של 5,000 ש"ח.

עת"מ 21957-04-14 בטסומלק נ' משרד הפנים

 

השארת פרטים מהירה