חדשות ועידכונים

זיכוי מפגינים שהפגינו במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

בית משפט השלום זיכה ביום 26.2.13 מפגינים שהואשמו בין השאר בהתקהלות אסורה ליד שגרירות מצרים, במהלך מבצע "עופרת יצוקה". סעיף 151 לחוק העונשין קובע כי דינו של מי שהתקהל התקהלות אסורה הינו שנת מאסר אחת.

בית המשפט קבע כי מדובר בסעיף ארכאי, שהפעלתו באופן שאינו זהיר דיו, עלולה לאיים איום של ממש על תשתית הדמוקרטיה. על מנת להאשים בסעיף זה, על התביעה להוכיח כי קיימת ודאות קרובה לכך שההתנהגות הספציפית תוביל לפגיעה חמורה וקשה באינטרס הציבורי המוגן.

בית המשפט האשים את התביעה בהתנהלות שגויה, ובהתעלמות בלתי הגיונית מהנחיות הפסיקה הברורות ומהנחיות היועץ המשפטי (למשל הנחיה 3.1200 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר חירות ההפגנה). בית המשפט אף ציין ששגיאות אלו של התביעה אינן חריגות, ומעוררות "שאלות קשות", בלשון בית המשפט.

ש לקוות כי פסיקה זו תנחה את כוחות הביטחון לעתיד בשמירה ראויה על הזכות להפגין, ועל זכותו של כל אדם להביע דעתו באופן חופשי. חופש הביטוי וההפגנה הוא אחד מאבני היסוד של כל חברה דמוקרטית, ועלנו לעשות הכל על מנת לשמור על חירויות אלו.

ת"פ 1152-09 מ.י. מדור תביעות פלילי ת"א נ' גנטוס (23.2.13)

השארת פרטים מהירה