חדשות ועידכונים

"לא זמין" – על זכותו של עובד להתנתק מעבודה (מאת מתן סטמרי)

רשימה מרתקת של מתן סטמרי על זכותו של עובד "להתנתק מהעבודה". רשימה זו נכתבה בעקבות חוק צרפתי, הקובע את זכותו של עובד לדון עם מעסיקו הן על הגמול הראוי בגין עבודה בשעות הפנאי, והן על הזכות של העובד להתנתק מהעבודה ובכך לצמצם את הפגיעה בשעות הפנאי.

סטמרי מביא לקורא את עיקרי החוק הצרפתי, על המאפיינים המיוחדים והראשוניים שבו. כך, למשל, כותב סטמרי: "יחודיות החוק הצרפתי באה לידי ביטוי בכך שצרפת בחרה להיות חלוצה בתחום, כשהיא מנסה לשנות את ברירת המחדל הקיימת בקרב מדינות רבות ותאגידים בינלאומיים אשר פועלים במתכונת שפוגעת בבריאות העובד, מובילה לשחיקתו ולפגיעה ביכולתו לקיים חיים חברתיים עצמאיים ונפרדים מפעילותו בשעות העבודה הפורמליות – ובסופו של דבר – עסקינן בפרקטיקה המובילה לאורך זמן לתפקוד פחות יעיל של העובד".

בהמשך הרשימה מתאר סטמרי את המצב בישראל: לפי נתונים של ה-OECD, עובדים בישראל עובדים שעות רבות מאוד, יותר ממרבית מדינות ה-OECD (ויצוין כי נתונים אלו אינם כוללים את השעות בהן מחוברים עובדים לאמצעים טכנולוגיים שונים). סטמרי מציג גם את המצב המשפטי בישראל, וטוען לסיום, כי ""שעות נוספות דיגיטליות" מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי העסקה שעובד נדרש להביא בחשבון, עת הוא שוקל את ראשית העסקתו בארגון מסוים, אשר עשויות בחלק מהמקרים להסתכם בעשרות שעות עבודה חודשיות".

השארת פרטים מהירה