חדשות ועידכונים

משרד הבריאות: נשא HIV לא חייב לספר לכל רופא על הנשאות

במכתב שהגיע לידנו מציינת גב' חגית דומב הרמן ממשרד הבריאות בתשובה לנשא HIV שפנה אליה, כי "לא מוטלת חובה חוקית על המטופל למסור מידע רפואי לרופא…". יצוין, עם זאת, כי אף שאין חובה חוקית לדווח על הנשאות, הרי שאנו סבורים כי שיתוף הרופאים המטפלים בנשאות הינו לרוב חשוב, ויתרום להצלחת הטיפול.

תשובה זו של משרד הבריאות מצטרפת גם לעמדתנו כפי שהובאה בע"א 36845-10-14. בהליך זה ייצגנו את הוועד למלחמה באיידס, בבקשה להצטרף כידיד בית משפט בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. ציינו שם כי "הטלת חיוב נשא HIV לדווח לכל רופא ולכל מטפל על דבר נשאותו תובילנו לתוצאה בלתי נסבלת, שנשאים רבים יימנעו מלגשת לטיפול רפואי… החוק אינו מחייב מטופל לדווח לרופא על עצם הנשאות של הנגיף. ניתן לטעון, כי מטופל יהא חייב לספר על עניינים רפואיים המהווים סיכון לרופא. שעה שאין סיכון בטיפול כלשהו בנשא HIV – הרי שאין חובה בדין לדווח על נשאות הנגיף".

עמדה דומה הבענו במאמר "נשאי HIV בישראל – על הפליה ודעה קדומה" מאת עו"ד אסף חדי כהן. המאמר התפרסם בספר זכויות הקהיל הגאה (הוצאת נבו, 2016, עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל).

השארת פרטים מהירה