חדשות ועידכונים

פרופיילינג גזעי ברשות ההגירה

האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשה להצטרף כידידת בית משפט בערעור שהגישה המדינה לבית הדין הארצי לעבודה, כנגד פסק דין של השופט דורי ספיבק.  השופט ספיסק קסע בפסק דינו כי מעצר של עובד זר, רק על סמך חזותו החיצונית (במקרה הזה חזות אסייתית) אינו חוקי, ולכן פסל את כל ראיות המדינה וזיכה את מעסיקיה של העובדת.

בבקשה שהגישה האגודה לזכויות האזרח להצטרף להליך בבית הדין הארצי, היא סוקרת את הפגיעה, שפרופיילינג משטרתי מסב לזכויות האדם ולשוויון בפני החוק, ואת השפעתו על נורמות ופרקטיקות גזעניות. רשות ההגירה נוקטת בפרופיילינג גזעי באורח שיגרתי והוא משקף היטב את יחסה ל"זרים".

השארת פרטים מהירה