חדשות ועידכונים

קופת חולים מאוחדת חזרה בה מסירובה לממן ניתוח לשינוי מין FTM שנעשה בגרמניה

בעקבות ערר שהגשנו לועדת ערר במשרד הבריאות, הודיעה קופת חולים מאוחדת כי היא תישא בכל עלויות הניתוח של ת', גבר טרנסג'נדר שעבר מספר רב של ניתוחים לשינוי מין מנקבה לזכר (FTM – female to male).

ת', בחור צעיר בשנות העשרים לחייו, עבר מספר ניתוחים לשינוי מין בקליניקה פרטית בגרמניה. את הניתוחים היה חייב לבצע מחוץ לישראל, שכן בישראל כלל לא מבצעים ניתוחים לשינוי מין מנקבה לזכר, אלא רק מזכר לנקבה. חרף הנחיות משרד הבריאות, סרבה קופת חולים מאוחדת לממן את הניתוחים.

ביום 27.7.17 הגשנו את הערר. בערר הבהרנו כי קופת החולים נוהגת באופן לא חוקי, שכן משנת משרד הבריאות קבע שניתוחים לשינוי מין כמשתייכים לקטגוריית המומים המולדים, המאפשרים ביצוע הניתוח במדינת חוץ. כן הבהרנו שזכויותיו של ת' נובעות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, מכוח תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה-1995 ומכוח הביטוח המשלים אותו רכש ותקנונו.

ביום 24.1.18 הודיעה קופת החולים כי "הפניה לוועדת הערר הובאה לוועדה לאישור טיפולים במדינות חוץ הפועלת בקופה. הועדה החליטה לשפות את המבוטח מכח זכאותו מכח סל השירותים וחברותו בתוכנית השב"ן עד תקרה של 350,000$, וכן בגין הוצאות נלוות עד תקרה של 10,000 דולר".

קופת החולים השיבה לת' סכום כולל של למעלה מ-300,000 ש"ח בגין הטיפולים בחו"ל.

 

השארת פרטים מהירה