חדשות ועידכונים

תביעת אגודת הלהט"ב בגין הפליה במתן שירותים

ביום 26.2.17 הגשנו בשם אגודת הלהט"ב, תביעה ע"ס 100,000 ש"ח נגד בית דפוס בבאר שבע, אשר סרב לתת שירות לנציגת האחווה הגאה באוניברסיטת בן גוריון. בית הדפוס השיב לבקשת האגודה לקבל הצעת מחיר כך: "איננו עוסקים בתועבה, יהודים אנחנו!".

מתוך כתב התביעה:

"ביום 26.10.16 פנתה התובעת באמצעות גב' אוסנת גליקשטיין, מתנדבת באגודה ובאחווה הגאה באוניברסיטת בן גוריון, אל מספר בתי דפוס בדואר אלקטרוני, על מנת לקבל הצעות מחיר להדפסת פוסטר. דקות ספורות לאחר מכן, נתקבלה מהנתבעת תשובה בדוא"ל בזו הלשון: "איננו עוסקים בתועבה, יהודים אנחנו!".

הנתבעת שלחה תשובתה זו אף מבלי שכלל ידעה מה תוכן הפוסטר שביקשה התובעת להדפיס, ואף לא ביקשה לדעת. די היה לה בזהות התובעת כדי לסרב למכור לה את מרכולתה. שאר בתי הדפוס אליהם פנתה התובעת, ענו תשובה עניינית. דומה הדבר לאדם המגיע בשעריה של חנות, ודלת החנות נטרקת בפניו אך כאשר הניח רגלו בסף הדלת, רק משום היותו הומו או ערבי או בעל צבע עור שחום…

אין זה המקרה הראשון שהנתבעת פועלת כך. ביום 23.5.16 פנה יעקב פרידמן, נציג התובעת, לנתבעת, וביקש להדפיס פוסטר מסוג "רול-אפ". יורם, עובד ו/או מנהל ו/או מורשה מטעם הנתבעת, ביקש מיעקב שישלח דוא"ל עם פירוט לגבי הבקשה, ואת הקובץ להדפסה. לאחר ששלח את הקובץ התקשר יורם ליעקב, והודיע לו כי הוא מסרב להדפיס את הקובץ, בשל קישורו לקהילה הגאה…"

בכתב התביעה טענו כי בית הדפוס הפלה את האגודה ואת נציגתה, בסרבו לתת להם שירות, ודרשנו פיצוי בסך 100,000 ש"ח.

נמשיך ונעדכן בפסק הדין, לכשיתקבל.

התביעה נכתבה בסיועם הרב של דן רוזנטל ונמרוד גורנשטיין מהמחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב.

השארת פרטים מהירה