חדשות ועידכונים

הפליה של בעלי מוגבלויות בביטוח – טיעונים כ"ידיד בית משפט"

ביום 6.11.19 הגשנו בשם הוועד למלחמה באיידס טיעונים כ"ידיד בית משפט", בתביעה של נערה חולת סוכרת, שחברת ביטוח סרבה לבטח אותה בביטוח סיעודי. גם היועץ המשפטי לממשלה הגיש חוות דעת בתיק.

הצטרפנו להליך, שכן לתוצאות ההליך עשויות להיות השפעות משמעותיות על כל בעלי המוגבלויות בארץ בכלל, ועל נשאי HIV בפרט. זאת מאחר שהוא יעסוק בפרשנות של החוק, ובחובות המוטלות על כל חברות הביטוח כשהן מסרבות לבטח בעל מוגבלות, או רוצות לגבות ממנו פרמיה גבוהה יותר.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, קובע שחברת ביטוח שמחליטה לגבות מבעל מוגבלות מחיר גבוה יותר עבור הביטוח, או אם היא מסרבת לבטחו כלל, חייבת לבסס את ההחלטה שלה על "נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי, או מידע אחר, שהם אמינים ורלוונטים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים" (סעיף 19לה(א) לחוק).

משמעות הסעיף היא שחברת ביטוח רשאית לתת יחס שונה לבעל מוגבלות כשהוא מבקש לרכוש ביטוח, אך ורק אם היא מבססת את המחיר הגבוה יותר (או את הדחיה) בנתונים כלשהם, שהם רלוונטיים וספציפיים לאותו אדם בעל המוגבלות. כלומר, חברת ביטוח לא יכולה להגיד שהיא אינה מבטחת נשא HIV רק משום שהוא נשא HIV, אלא עליה להסביר למה הסיכון מאדם פלוני הוא גבוה יותר, לפי הנתונים האישיים שלו (גיל, תוצאות מעבדה, היסטוריה רפואית, נתונים אישיים אחרים וכו').

במסגרת התביעה אליה הצטרפנו טענה חברת הביטוח שלפי פרשנות שלה לחוק, אם במסגרת מתן היחס השונה לבעל המוגבלות היא תטען כי "כך הורה לי מבטח המשנה", הרי שהיא יוצאת ידי חובה, והיא לא צריכה יותר לנמק את הדחייה מהביטוח ב"נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, ומידע רפואי".

לטענת חברת הביטוח, הביטוי "מידע אחר" בסעיף החוק לעיל, מתייחס גם להנחיות מבטחי משנה. חברת הביטוח טוענת בכתב ההגנה, שהוראות מבטח המשנה כבר מכילות בתוכן את כל המידע הסטטיסטי, האקטוארי והרפואי הנדרש. לטענת חברת הביטוח, היא לא רשאית ולא יכולה לחשוף אותו (שכן גם היא אינה נחשפת לכל המידע, אלא רק לשורה התחונה של הנחיית מבטח המשנה, כלומר האם הפונה מתקבל לביטוח או לא, או מה המחיר הגבוה יותר שעליה לגבות מבעל המוגבלות.

היועץ המשפטי לממשלה הצטרף אף הוא להליך, והגיש חוות דעת לבית המשפט, הדומה מאוד לעמדה שהציגה חברת הביטוח לגבי פרשנות החוק.

טענו בשם הוועד למלחמה באיידס שנשאי HIV נדחים מביטוחים על בסיס דעות קדומות וסטריאוטופים הקשורים לנשאות HIV ולמחלת האיידס, ולא על סמך ידע רפואי. בחקיקת סעיף הביטוח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התכוון המחוקק להגן על בעלי המוגבלות ולא לאפשר לחברות הביטוח ליצור "מסלול עוקף חוק" על ידי הפניה להנחיות מבטחי משנה.

אם בית המשפט יקבל את עמדת חברת הביטוח והיועץ המשפטי לממשלה, יוכלו חברות ביטוח לדחות בעלי מוגבלות מביטוח, ולאותו אדם לא תהא כל יכולת לתקוף את הסירוב בבית המשפט. היא תעקר מתוכן את החוק, ותפגע פגיעה חמורה בזכויות בעלי המוגבלות.

 

עורכי הדין במשרד הינם היועצים המשפטיים של הוועד למלחמה באיידס, אגודת הלהט"ב ותהיל"ה

 

השארת פרטים מהירה