זימון עובדים אריתראים וסודנים למתקן השהייה חולות – שאלות ותשובות לגבי ביטול הזימון

נכון להיום מתקן "חולות" נסגר

מהו מתקן חולות, ומי קיבל זימון לשם?

מתקן חולות, או בשמו בפי רשויות המדינה – "מרכז שהייה למסתננים – חולות", הינו מעין "כלא פתוח" בנגב, אליו נשלחים לאחרונה פליטים מאריתראה וסודן בהוראת משרד הפנים. הפליטים נדרשים להתייצב שם לספירות שלוש פעמים ביום, וכן הם מחוייבים לשהות שם במהלך הלילה. מאחר שהמתקן רחוק מכל עיר גדולה ומרכזית, ומאחר שהפליטים נדרשים להתייצב שם שלוש פעמים ביום, הרי שבפועל הם אינם יכולים לחיות חיים חופשיים והופכים למעשה לאסירים.

במספר דיווחים מתוך המתקן, דיווחו השוהים שם על תנאי כליאה מחפירים; על מחסור במזון, בכלי אוכל, על צפיפות ועוד.

מי שמקבל זימון לשם הם בעיקר מבקשי מקלט אריתראים וסודנים, אשר ברחו מארצות מוצאם בשל סכנה לחייהם ונכנסו לישראל בשנים האחרונות. המתקן החל לפעול לאחרונה, כ"תחליף" לכלא סהרונים בקציעות, שם הוחזקו מבקשי מקלט ע"י המדינה מכוח התיקון הקודם לחוק למניעת הסתננות.

בבג"ץ אדם, ביטל בית המשפט את החוק שהתיר לכלוא את הפליטים לשלוש שנים. בפסק הדין תואר מצבם של הפליטים באריתראה:

"על פי דו"חות של האו"ם, קיימת הפרה עקבית ונרחבת של זכויות אדם על ידי הממשל. הפרות אלו כוללות הוצאות להורג ללא משפט; מדיניות של ירי על מנת להרוג המכוונת למי שמנסה לצאת מגבולות המדינה; היעלמויות של אזרחים ומעצרים שלא נמסרים למשפחות; מאסרים ומעצרים שרירותיים; שימוש נרחב בעינויים פיזיים ופסיכולוגיים במהלך חקירות של המשטרה, הצבא וכוחות הביטחון; תנאי מאסר לא אנושיים; שירות חובה צבאי לתקופה ארוכה ובלתי מוגבלת שבמהלכו נעשה שימוש בעונשים אכזריים המובילים אף להתאבדויות; אי כיבוד זכויות אזרח כגון חופש הביטוי, האסיפה, ההתאגדות, חופש הדת והתנועה; אפליית נשים ואלימות מינית; הפרת זכויות ילדים, כולל גיוסם של ילדים; ועוד".

בעקבות פסק הדין של בג"ץ בעניין אדם, חוקק חוק חדש, מכוחו הוקם מתקן חולות. נכון להיום, בית המשפט העליון טרם הכריע בעתירה נוספת התוקפת את חוקיות המתקן.

האם ניתן לבטל את הזימון?

כן. במספר עתירות שהוגשו לבתי המשפט במהלך החודשים האחרונים, ביטל בית המשפט את הזימונים שקיבלו העובדים למתקן, וגם הורה לחדש את אשרת השהייה (ה"ויזה") שלהם.

מה צריך לעשות על מנת לבטל את הזימון?

ראשית כדאי לפנות ליחידת האכיפה במשרד הפנים, על מנת לדרוש כי יבטלו את הזימון. אם הפנייה למשרד הפנים לא נענתה, או שנענתה בשלילה, יש להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, ולדרוש כי בית המשפט יבטל את הזימון.

האם יש לשלם פיצויים לעובד שקיבל זימון למתקן חולות?

כן. עובד שקיבל זימון למתקן חולות זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. בעבר הצהירה המדינה כי היא לא תנקוט מדיניות אכיפה נגד מעסיקים המעסיקים מבקשי מקלט , מתוך מעין "הסכמה שבשתיקה" לאפשר לפליטים לעבוד, אולם מבלי לתת להם אשרת עבודה. ואולם, המדינה כן תפעל כנגד מעסיקים המעסיקים עובדים שהצטוו לשהות ב"חולות".  לכן, הוראות השהייה בחולות שמונפקות לעובדים פוגעות גם במעסיקים. הפגיעה  במעסיקים נובעת מהעובדה שהם צריכים כעת לוותר על אותם עובדים, אשר צברו מיומנות בעבודתם, וגם מכך שהם נאלצים לשלם פיצויי פיטורין מבלי שתכננו לפטר את העובדים.

  • המאמר מעודכן לשנת 2014 – בתחום זה חלים שינויים באופן תדיר

לייעוץ התקשרו: 077-549-1576

השארת פרטים מהירה