משרד הפנים סרב לתת ויזה לבן הזוג שלי – מה לעשות?

ברוב המקרים בהם משרד הפנים מסרב לתת או להאריך אשרה לבן זוג של ישראלי, משרד הפנים דורש גם שבן הזוג יעזוב את ישראל תוך 14 יום. אין צורך להיכנס לפאניקה, וגם לא לרוץ לקנות כרטיס טיסה. אם תפעלו נכון ובזמן – ייתכן וניתן יהיה לפתור את העניין ללא הליכים משפטיים יקרים.

שימו לב: האמור במאמר זה נכון גם לבני זוג מאותו מין.

כללי: הליך קבלת מעמד לבן זוג

ישראלי הנשוי לאזרח/ית של מדינה זרה, או חי עמו/ה ללא נישואים כ"ידועים בציבור", צריך להגיש יחד עם בת/בן זוגו בקשה לרישיון ישיבה ועבודה עבורה ברשות האוכלוסין וההגירה.

הליך בדיקת הבקשה כולל מספר שלבים עיקריים: 1) הגשת מסמכים 2) ראיון זוגי 3)  חידוש אשרה מידי שנה, בכפוף להצגת הוכחות ל"כנות קשר" ומרכז חיים בישראל של בני הזוג במשך 4 שנים לפחות. 4) סיום ההליך במתן תעודת תושב קבע או אזרחות, לאחר 5-7 שנים.

בכל אחד מן השלבים, משרד הפנים עשוי לסרב לבקשה מאחת הסיבות הבאות: דחייה על הסף, התרשמות פקיד משרד הפנים שהקשר פיקטיבי, מרכז החיים של הזוג אינו בישראל, עבר (או הווה) פלילי. נסקור בהרחבה את הסיבות לסרב לבקשה.

משרד הפנים הודיע שבן הזוג צריך לעזוב את הארץ? אל ייאוש! ויזה לבן זוג. אילוסטרציה


הסיבות לדחיית הבקשה

דחייה על הסף:
דחייה על הסף פירושה, שרשות האוכלוסין מסרבת לטפל בבקשה אף מבלי לערוך לבני הזוג ראיון ומבלי לבצע בדיקה של כנות הקשר. דחייה על הסף יכולה להתרחש רק בשלב הראשון של ההליך – שלב הגשת הבקשה והמסמכים הראשוניים.

  1. דחיה על הסף בשל בעיה במסמכים – הסיבה הנפוצה ביותר לדחיית בקשה על הסף היא אי הצגה של מסמכים רלבנטיים או פגם במסמכים:

מסמכי סף – ללא המסמכים הבאים לא יפתח תיק כלל: דרכון תקף של בן הזוג, תעודת זהות של הישראלי, מכתב משותף של בני הזוג, והוכחות לקשר הזוגי: תמונות, מכתבי המלצה, חוזה שכירות (או בעלות) לדירת המגורים וחשבונות משותפים, ותעודת נישואין (לבני זוג נשואים).

מסמכים ממדינת המוצא של בן הזוג הזר– על בן הזוג להציג תעודת יושר, תעודת לידה ותעודה המעידה על היותו רווק או גרוש. עפ"י התיקונים שנעשו לאחרונה בנוהל, ניתן לפתוח תיק עוד טרם הוצגו מסמכים אלו, אולם על בני הזוג להציגם תוך 45 יום, כשהם מאומתים בחותמת אפוסטיל ומתורגמים לעברית. בהיעדר אחד מן המסמכים תידחה הבקשה על הסף.

חשוב! אם לבני הזוג ידוע שלא יוכלו להשיג את אחד מהמסמכים, מומלץ להיערך לכך מראש ולהציג הסבר בכתב שמצורפות לו ראיות לקושי, אחרת הבקשה תסורב על הסף. לדוגמה: בני זוג חד מיניים שנמצאים "בארון" יתקשו להציג מכתבי המלצה, ויש לתת לכך הסבר מבעוד מועד. בני זוג שגרים אצל ההורים ואין להם חוזה שכירות צריכים להיערך ולקבל מכתב הסבר חתום מההורים.

  1. דחיה על הסף אם בן הזוג אינו רווק – ככלל, על שני בני הזוג להיות רווקים, גרושים או אלמנים. אם אחד מבני הזוג עדיין נשוי הבקשה תידחה על הסף. במקרים בהם אחד מבני הזוג פתח בהליכי גירושין אך טרם השלים אותם, נדרש אישור חריג. האישור ינתן רק אם הזוג יציג הוכחות על ניסיונות כנים להתגרש (כגון אישור על פתיחת תיק בביהמ"ש לענייני משפחה). במקרים בהם מסיבה כלשהי לא ניתן לפתוח בהליך גירושין, יש לספק הסבר והוכחות למצב המיוחד, ומומלץ להיוועץ בעורך דין עוד לפני הפניה לרשות האוכלוסין.
  1. דחיה על הסף במקרה של תושבי השטחים ומדינות אויב – בני זוג שהם תושבי הרשות הפלסטינית או מדינות המוגדרות כמדינות אויב לא יכולים, מאז התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003, לקבל מעמד כלשהו  בישראל. ישראלים הנשואים לתושבי השטחים יכולים להגיש בקשה להיתר שהייה זמני בלבד אך ורק אם גילו של בן הזוג הפלסטיני הוא מעל 35 לגבר או מעל 25 לאשה. אם בן/בת הזוג אינם בגיל המתאים הבקשה תידחה על הסף. במקרים בעלי נסיבות מיוחדות בלבד ניתן יהיה לקבל היתר על אף ההגבלות, כמפורט במאמרנו בנושא. ככלל, בטרם הגשת בקשה שאינה עומדת בתנאי הסף מומלץ מאד לקבל יעוץ משפטי על מנת להימנע מטעויות, מבזבוז זמן וכסף.

דחייה בשל התרשמות שלילית בנוגע לכנות הקשר הזוגי
לאחר עריכת הראיון הזוגי, היה והפקיד התרשם שאין מדובר בקשר זוגי אמיתי, הבקשה תידחה לגופה. בדרך כלל הדחייה היא לקונית ולא מנומקת מעבר לנוסח כגון "התרשמות שלילית" וכדומה. לעתים מצוין כי התגלו סתירות בראיונות או הגיע מידע חיצוני כי מדובר בקשר פיקטיבי. במקרה שמתקבלת דחיה מסיבה זו חשוב לדרוש לעיין באופן מיידי בפרוטוקול הראיון ובשאר המסמכים בתיק.

ראו דוגמא למכתב סירוב של משרד הפנים לתת אשרה לבן הזוג בשל סיבה נטענת של חוסר כנות הקשר (לאחר התערבות משרדנו שונתה החלטת משרד הפנים, והזוג חי כיום יחד בישראל):

דוגמא למכתב סירוב של משרד הפנים, ודרישה לעזוב את ישראל

 

דחייה בשל היעדר מרכז חיים בישראל
על מנת שבן הזוג הזר יזכה לרישיון ישיבה ועבודה בישראל, על בני הזוג להוכיח לא רק שהם בקשר זוגי אמיתי, אלא גם שהקשר מתקיים בישראל. בדרך כלל אין קושי בהוכחת אלמנט זה, והוא עולה גם מן הראיונות וגם מהמסמכים: קיומה של דירת מגורים בישראל, תלושי שכר מעבודה בישראל, חשבונות בנק בישראל וכו'. עם זאת, במקרים בהם בן הזוג, או לחלופין – הישראלי, נוסעים במסגרת עבודתם לחו"ל לתקופות משמעותיות, עשויה הבקשה להידחות בטענה כי מרכז חייהם של בני הזוג בישראל. על פי רוב, שהייה של מעל 3 חודשים בשנה מחוץ לישראל עשויה לגרור סירוב לבקשה מטעם זה. בנסיבות אלו כדאי להיערך מראש ולהסביר את המצב באופן הנכון כדי למנוע סירוב מלכתחילה.

דחייה בשל עבר פלילי או תיקים פתוחים
עם הגשת הבקשה נדרש בן הזוג הזר להציג תעודת יושר עדכנית ממדינת אזרחותו. העבר הפלילי של בן הזוג הישראלי נבדק באופן עצמאי ע"י משרד הפנים. על אף שלא כל רישום פלילי מצדיק דחיית הבקשה, ובמיוחד לא עבר פלילי של בן הזוג הישראלי, הניסיון מלמד כי משרד הפנים ממהר לדחות בקשות מסיבה זו, גם במקרים שבהם מדובר בתיקים סגורים וישנים, או עבירות קלות. יתר על כן, מי שמגישים בקשה ואינם בעלי גיליון "נקי" לחלוטין, יכולים לצפות כי בקשתם תיבדק ביתר דקדקנות גם בשאר היבטיה וכי הנושא של המעורבות הפלילית יעלה בעת הראיון. חשוב לזכור כי גם לישראלים בעלי עבר פלילי יש זכות לחיי משפחה ולהיערך למאבק על זכות זו, אשר לעתים קרובות זוכה לזלזול מצד משרד הפנים. בין השאר, מומלץ להצטייד במסמכים מארץ המוצא של בן הזוג הזר, המבהירים את מהות העבירה  ואת מצב התיק, מעבר למפורט בתעודת היושר, ולהבהיר את הנסיבות המקלות.

סיבות נפוצות ולא חוקיות לדחיית הבקשה:
הסיבות שתוארו לעיל, הנן סיבות רלבנטיות ומוכרות עפ"י הנוהל לדחיית הבקשה, אף אם לא תמיד המצב מצדיק סירוב לבקשה. עם זאת, לא אחת בקשות נדחות מסיבות שאינן מצדיקות כלל, גם על על פי הנוהל, את דחיית הבקשה. הנפוצות שבהן הנן:

חוסר במסמך מסוים – אם אין מדובר במסמך סף, לא ניתן לדחות את הבקשה בשל אי הימצאותו של מסמך מסוים, במיוחד אם יש הסבר כתוב ומוכח להיעדר המסמך, לדוגמה: אין חשבונות מים וארנונה של דירת בני הזוג, כיוון שהם חיים ביחידת דיור, והחשבונות משולמים ע"י בעל הבית. כך גם היעדרם של חשבונות בנק אינו עילה לדחיית הבקשה.

שהות לא חוקית של בן הזוג – אין לסרב לבקשה למעמד רק משום שבן הזוג הזר כבר שוהה בישראל ללא אשרה חוקית, ולא משנה כמה זמן נמשכת השהיה הבלתי חוקית. אף אין מקום, ברוב המקרים, לדרוש יציאה של בן הזוג הזר מישראל כתנאי לבחינת הבקשה.

עבר פלילי של בן הזוג הישראלי – כאמור לעיל, גם לישראלים עם עבר פלילי יש זכות לחיי משפחה עם בן זוגם בישראל. אלא אם מדובר בעבר פלילי שקשור במישרין להבאת אזרחים זרים שלא כדין לישראל (כגון עבירות סחר בבני אדם וכו'), לא מדובר בסיבה לגיטימית, לכשעצמה, לסרב לבקשה.

אז מה אפשר לעשות?

אם אתם מזהים את עצמכם בכל אחת מהסיטואציות המוזכרות לעיל, ועל כן נמצאים בסיכון מוגבר לדחיית בקשתכם, בצדק או שלא בצדק – מומלץ לקבל יעוץ משפטי עוד טרם הגשת הבקשה, ככל שניתן.

במקרה של סירוב לבקשה עומדת לכם זכות להגשת ערר פנימי – ערר פנימי הוא מסמך בכתב, המוגש לפקיד בכיר יותר ברשות האוכלוסין, לצורך בחינה מחודשת של ההחלטה בבקשה. את הערר הפנימי יש להגיש תוך 21 ימים לכל היותר. על מנת שהערר יהיה אפקטיבי, ולא יגרום לעוד סחבת בטיפול בבקשתכם, חשוב לדעת להעמיד את הרשות על טעויותיה, ולהפנות למקורות המשפטיים הרלבנטיים.

לעתים בני זוג מקבלים את החלטת הסירוב בו במקום, ומקבלים "עצה" מהפקיד המטפל לכתוב בעצמם ערר או "מכתב" בו במקום. זוהי עצת אחיתופל ואין לעשות זאת בשום אופן. מדובר במסמך משפטי לכל דבר ועניין, ומאד לא מומלץ לנסח אותו ללא היוועצות בעו"ד הבקיא בתחום. אם הערר הפנימי ידחה – לא יהיה מנוס מהגשת הליך בבית הדין לעררים. הליך בבית הדין לעררים הוא מורכב ויקר לאין ערוך מכתיבת ערר פנימי, וחבל לאבד את ההזדמנות לנצל ביעילות את האופציה להגשת ערר פנימי.

השארת פרטים מהירה