תושבות ואזרחות

החוק במדינת ישראל מאפשר השתקעות בישראל בעיקר ליהודים ובני משפחותיהם, ולישראלים ובני משפחותיהם, וכן לפליטים מוכרים. אזרחים זרים אחרים אינם מקבלים אישור להתגורר בישראל רק משום שהוא אוהב את ישראל או קשור לחבריו המתגוררים בה. עם זאת, במקרים מיוחדים, בהם התקיימו נסיבות חריגות, ניתן להגיש בקשה למעמד בישראל מטעמים הומניטריים.

בקשות אלו נבחנות ע"י וועדה בין משרדית בה יושבים נציגי משרד הפנים, הרווחה, המשטרה, הבריאות ועוד. הוועדה אינה פועלת לפי קריטריונים כתובים ואין רשימה של מקרים בהם ינתן מעמד בסופו של דבר.

חריג לכך הוא הורים זרים לילדים ישראלים אשר התגרשו או התאלמנו מבן זוגם הישראלי וזכאותם לתושבות נבחנת אף היא ע"י הוועדה הבינמשרדית ובתנאים מסוימים בד"כ מאושרת.

בשאר המקרים, על המבקש מעמד לשכנע כי התקיימו בעניינו נסיבות יוצאות דופן אשר בגינן אם לא ישאר בישראל יגרם לו נזק חמור וכי יש הצדקה לקליטתו בישראל. לאור הקושי בהוכחת הנסיבות ומספר הבקשות המועט שמאושר ע"י הוועדה, רצוי מאד להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין.

מאמרים - מקרים הומניטריים

  לכל המאמרים בנושא >>

שאלות ותשובות

 • נישאתי לישראלית, נולד לנו ילד ולאחר 3 שנים התגרשנו, ועוד לא קיבלתי אזרחות. האם אוכל להישאר בישראל עם הילד?

  רבים מופתעים לגלות, כי עצם העובדה שלהורה זר יש ילד ישראלי אינה מאפשרת להורה הזר להישאר איתו בישראל באופן אוטומטי, וכבר היו מקרים שהורים נדרשו לחזור למולדתם, עם או בלי הילד הישראלי.

  עם זאת, בדרך כלל ניתן למנוע "גזר דין" נורא כזה. אם התחלתם את ההליך המדורג מיד לאחר הנישואין, ויש לך אשרה כבר שנתיים ו-3 חודשים לפחות – התיק יעבור אוטומטית להחלטת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים. אם עבר פחות זמן – צריך להגיש בקשה באופן עצמאי. בכל מקרה, אין להיות שאננים, ויש לתמוך את הבקשה במסמכים רלבנטיים המעידים על הקשר של שני ההורים עם הילד.

 • עבדתי בישראל 18 שנה. עכשיו נגמרה לי הויזה, ובינתיים איבדתי את כל המשפחה שלי במולדתי, ואני רוצה להישאר בישראל. כיצד אוכל לעשות זאת?

  למרבה הצער, שהות חוקית ארוכה בישראל עם אשרת עבודה, אינה מקנה זכות להישאר בישראל. מצב זה קורה בעיקר לעובדות ועובדים בסיעוד, אשר ליוו את המטופל במשך שנים רבות.

  עם זאת, ניתן במקרים מסוימים להגיש בקשה למעמד מטעמים הומניטריים חריגים. הבקשה נבחנת ע"י וועדה בינמשרדית, והיא רשאית לתת מעמד קבוע או זמני. חשוב להראות, באמצעות מסמכים וראיות נוספות, שהשיבה למולדתך תגרום לנזק חמור ומיוחד, מעבר לעגמת הנפש הרבה שכרוכה בפרידה מישראל. לאחר שמיעת מלוא הנסיבות, ניתן יהיה ליעץ לך אילו מסמכים יש להמציא, ומה סיכויי הבקשה להתקבל.

 • הורי הגיעו לישראל כמבקשי מקלט אבל אף פעם לא קיבלו פה אזרחות. נולדתי כאן, והם נפטרו לפני כמה שנים ואין לי לאן לחזור. האם אוכל להישאר בישראל?

  על פי החוק היבש, העובדה שנולדת בישראל אינה מקנה לך אזרחות בישראל, ואף לא זכאות למעמד אחר. עם זאת, כאשר השהות בישראל התחילה בנסיבות שלאדם לא היתה שליטה עליהן, ובמיוחד במקרים של קטינים, יש בסיס להגשת בקשה למתן מעמד מטעמים הומניטריים. בבקשות מסוג זה, חשוב להראות את ההשתלבות בישראל, ואת חוסר היכולת של הילדים להשתלב במדינת המוצא של ההורים. יש לציין בהקשר זה, שהחלטת הממשלה בעניין מתן תושבות לילדי זרים, היתה חד פעמית, ולא ניתן לבסס עליה היום בקשות למעמד.

השארת פרטים מהירה