תושבות ואזרחות

יהודים, בנים ליהודים ונכדים ליהודים זכאים לעלות לישראל ולקבל אזרחות בהליך קצר ומהיר לפי חוק השבות, ואף לקבל סיוע בתהליך מהסוכנות היהודית ולאחר מכן ממשרד העליה והקליטה. עם זאת, לא אחת, נתקלים עולים פוטנציאליים בקשיים בנוגע להוכחת יהדותם או יהדות הוריהם, או בהכרה בגיור שעברו. עולים מארצות חבר העמים גם נאלצים להתמודד עם ראיונות ב"לשכת הקשר-נתיב" – גוף שהתנהלותו זכתה לביקורת רבה, ולעתים קרובות מונע עלייה תחת לעודד אותה.

חשוב לשים לב, כי יש מי שרואים עצמם יהודים, או כבני משפחה יהודית, אך חוק השבות לא חל עליהם, והם יכולים לעלות לישראל מכוח חוק האזרחות או חוק הכניסה. כך הוא למשל המקרה בנוגע לנינים של יהודים, ולעליית הפלאשמורה. במקרים כאלה חשוב להבין מראש את התנאים החלים על עולים אלו על מנת להימנע מאובדן זכויות. כך הוא גם המקרה בנוגע לילדים מנישואים קודמים של בני זוג של יהודים המבקשים לעלות – העליה אינה "אוטומטית".

נהלי משרד הפנים ומדיניותו לגבי מקרים אלו, ואפילו לגבי יישום חוק השבות, משתנים לא אחת. קורה רבות, כי הנהלים אינם מיושמים כראוי ע"י הפקידים המטפלים, תוך פגיעה בזכויות העולים הפוטנציאלים. כדאי מאד לקבל יעוץ לפני הגשת כל בקשה, ולא לראות בכל סירוב "סוף פסוק", אלא לפעול בהקדם לשנות את ההחלטה.

שאלות ותשובות

  • סבא שלי יהודי, וביקשתי לעלות, אבל כשראו שאני עונדת צלב על הצוואר התחילו לשאול אותי שאלות על הכנסיה וסירבו לתת לי לעלות, מה אני יכולה לעשות? כל המשפחה שלי בישראל!

    נכד של יהודי זכאי לעלות לישראל גם אם אינו יהודי. יתכן מאד כי הסירוב אינו כדין, ויש לערער על ההחלטה. עם זאת, מי שנולד יהודי והתנצר לא יוכל לעלות, וגם מי שנולד ליהודי שהתנצר (או המיר דתו לדת אחרת)- לא יוכל לעלות. למרבה הצער לעתים הפקידים המטפלים מחליטים להחיל זאת – בניגוד לחוק- גם על בנים ונכדים של יהודים כאשר לא היתה המרת דת אקטיבית במשפחה. יש לבחון היטב את הנסיבות, כי עדיין קיימים מקרים נוספים בהם תישלל הזכות לעליה מכוח שבות.

  • התחתנתי עם יהודי, ואנחנו רוצים לעלות לישראל. יש לי שני ילדים בני 13 ו-18, ולא נותנים להם לבוא איתי. האם זה חוקי?

    ילדים עד גיל 18 זכאים לעלות לישראל עם הוריהם, אולם ילדים בגירים אינם זכאים להילוות להורים. לגבי הילד הקטן- עד גיל 15 אף אין דרישה להראות שהוא חי איתך עד לאחרונה. אלא אם כן לא הראית הסכמה של אבי הילד שהוא יעבור לישראל, או שהיתה בעיה אחרת במסמכים – אין אפשרות חוקית למנוע ממך לעלות עם ילדך הקטין.

  • התגיירתי גיור רפורמי בחו"ל, האם אני זכאי לעלות לישראל עפ"י חוק השבות?

    ביהמ"ש העליון קבע, כי גם גיור רפורמי בחו"ל מוכר לצורך הזכות לעליה לישראל. יש צורך להראות כי הגיור נעשה בקהילה יהודית מוכרת ולהציג אישור על השלמתו. עם זאת, כיוון שמדובר בכלל שנקבע לפני שנים אחדות בלבד, מי שעברו גיור רפורמי נתקלים לא אחת בקשיים מצד משרד הפנים, שאינו ממהר להכיר בהם כיהודים.

השארת פרטים מהירה