תקופות ההתיישנות בבית הדין לעבודה

התיישנות משמעותה כי לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בגין זכות כלשהי בחלוף תקופה מסוימת, וזאת גם ברור שהתביעה מוצדקת עפ"י חוק. תקופת ההתיישנות הכללית היא 7 שנים, אך בדיני עבודה חלה  תקופת התיישנות קצרה יותר לגבי חלק מהזכויות  

עובדים רבים אינם מקבלים מהמעסיק את כל הזכויות המגיעות להם בהתאם לחוק. עובד שלא קיבל את כל זכויותיו, רשאי לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה. יש לשים לב כי בחוק נקבעו תקופות התיישנות שונות לגבי חלק מהזכויות המגיעות לעובדים, וכדאי להכיר את תקופות ההתיישנות, על מנת להעריך את סיכויי התביעה. לרוב, עובד יוכל לתבוע את זכויותיו השונות בהתאם לאותן תקופות ההתיישנות, ולא מעבר לכך.

כללי

תקופת התיישנות משמעותה היא, שלא ניתן יהיה לקבל זכות המגיעה לתובע, שכן עברה זמן ארוך יותר מהקבוע בחוק, מרגע היווצרות העילה, ועד להגשת התביעה, לגבי אותה זכות. מטרת דיני ההתיישנות הינה ליצור ודאות מסוימת אצל הנתבע, למרות שבמידה מסוימת נפגע בכך עיקרון הצדק. מטרה נוספת של דיני ההתיישנות, הינה לעודד את התובע להגיש תביעתו תוך זמן סביר.

 עם זאת, חשוב לציין כי דיני ההתיישנות הינם בעיקרם דיוניים – ולא מהותיים. כלומר, ניתן לתבוע גם מעבר לתקופת ההתיישנות, וכל עוד המעסיק לא טען בהזדמנות הראשונה כי התביעה התיישנה, הרי שהעובד יהיה זכאי לקבל את זכויותיו על אף שחלפה תקופת ההתיישנות.

תקופות ההתיישנות בדיני עבודה

בדיני העבודה נקבעו תקופות התיישנות שונות לגבי זכויות שונות. אלו תקופות ההתיישנות הקבועות בחוקים וצווי ההרחבה השונים:

שכר עבודה – שבע שנים.

פיצויי פיטורים – שבע שנים.

דמי מחלה – שבע שנים.

נסיעות – שבע שנים.

חופשה שנתית – שלוש שנים.

דמי הבראה – שבע שנים.

פיצויי הלנת שכר – אם כבר שולם השכר (אך באיחור): תוך 60 יום מיום שהתקבל השכר (אך בית הדין רשאי להאריך את התקופה ל-90 יום). אם עוד לא שולם השכר: תקופת ההתיישנות הינה שנה מיום שבו היה אמור השכר להיות משולם. במקרים בהם ההלנה הינה חוזרת, תקופת ההתיישנות הינה שלוש שנים.

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים – ההתיישנות דומה להתיישנות עבור פיצוי בגין הלנת שכר, בשינויים המתבקשים.

הפרשת כספים לקרן פנסיה – עבור כל תקופת ההעסקה, לפחות 7 שנים מיום סיום יחסי ההעסקה.

תביעה בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה – שלוש שנים.

תביעה בגין הטרדה מינית במקום העבודה – בין שלוש שנים לשבע שנים, בהתאם למועד ביצוע העבירה.

לסיכום

עם סיום יחסי העבודה, רצוי לא להמתין, ולהגיש תביעה בגין כל הזכויות המגיעות לכם כעובדים בהקדם האפשרי, שכן חלק מהזכויות מתיישנות לאחר תקופות קצרות יחסית. עם זאת, ניתן להגיש תביעה גם לאחר שהזכויות התיישנו, שכן כל עוד הצד השני לא העלה את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה שהייתה לו, ביהמ"ש ידון בתביעה.

השארת פרטים מהירה