תשלום למלצרים – שכר מינימום, טיפים וזכויות נוספות

בעלי מסעדות רבים נוהגים לשלם את שכרם של המלצרים מתוך הטיפים בלבד. כמעט כל מי שעבד כמלצר מכיר את דפוס ההעסקה הפוגעני הזה – למלצר לא משולמת משכורת, אלא הוא מקבל אך ורק את הטיפים שהושארו לו ע"י הלקוחות. כיצד מתייחסים בתי המשפט לדפוס העסקה זה?

החובה לשלם לעובד שכר מינימום

חוק שכר מינימום קובע כי מעסיק חייב לשלם לעובדיו שכר מינימום. הזכות של עובד לקבל שכר מינימום היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות, של כל עובד, והעובד כלל אינו יכול לוותר על זכות זו. כלומר, מועסק ומעסיק (עובד ומעביד) אינן יכולים להחליט כי העובד לא יקבל שכר מינימום.

נובע מכך, שגם אם עובד עבד בעבודה כלשהי, לרבות במלצרות, ו"הסכים" שלא לקבל שכר מינימום, הרי שהוא יהיה זכאי, לאחר שיסתיימו יחסי העבודה, לפנות לבית המשפט ולתבוע את המעסיק שלא שילם לו שכר מינימום.

בית הדין הדגיש כי אין לצפות ממלצר להתנגד לדפוס ההעסקה הפוגעני, שכן אחרת לא היה מתקבל לעבודה או שהיה מפוטר.

האם בכל מקרה מלצר יהיה זכאי לתשלום שכר מינימום בנוסף לטיפים?

לא. בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 300113/98 ד.ג.מ.ב אילת מסעדות בע"מ – ענבל מלכה) הבחין בין שני מקרים: האחד, מקרה שבו הטיפים משולמים ישירות למלצר, ולא נכנסים לקופת המסעדה. מקרה שני הוא, כאשר המלצרים מכניסים את הטיפים לקופת המסעדה.

במקרה הראשון (שבו הטיפים משולמים ישירות למלצר), הטיפים לא יחשבו כחלק משכר העבודה, והמעסיק יהיה חייב בתשלום של לפחות שכר מינימום, בנוסף על הטיפים.

במקרה השני (בו מעבירים המלצרים את הטיפים לקופת המסעדה), יוכל המעסיק לשלם את שכרם של המלצרים מתוך הטיפים, אולם רק אם יעמוד בתנאים נוספים שנקבעו ע"י בית הדין. תנאים אלו הינם: א. אם יש הסכמה מפורשת של העובד והמעסיק כי התשר ישמש לתשלום השכר, ואם נקבע הסדר מפורט היוצר שקיפות מלאה לגבי הטיפול בטיפים. ב. אם בכל מקרה התשלום משני המקורות (טיפים + השלמת השכר מהמעסיק) לא יהיה קטן משכר המינימום. ג. אם זכויותיו הסוציאליות של העובד (למשל הפרשות לפנסיה, תשלום עבור ימי חג וכן הלאה) מובטחות. ד. אם המעסיק משלם את כל המיסים המתחייבים.

לסיכום

כל עובד זכאי לשלום של לפחות שכר מינימום, ושל כל התנאים הסוציאליים הקבועים בחוק. עובד יהיה רשאי לתבוע את מעסיקו שלא שילם לו את זכויותיו גם לאחר תקופת העסקה (אולם כדאי לשים לב לתקופות ההתיישנות בדיני עבודה).

טיפ שניתן למלצר ונמסר לו ישירות (כלומר, שלא עבר דרך קופת המסעדה) יהיה שייך לעובד בלבד. טיפ שעבר דרך קופת המסעדה, יוכל לשמש לתשלום השכר, בהתקיים התנאים שפורטו לעיל.

הלכה זו של בית הדין הארצי לעבודה נידונה מספר פעמים בפסיקת בתי המשפט, ולאחרונה אישר אותה אף ביהמ"ש העליון בפסיקה חשובה שניתנה בדיון נוסף, בהרכב של 7 שופטים (דנג"ץ 5967/10 מוסד לביטוח לאומי נ' אסתר כהן).

מומלץ להתייעץ עם עו"ד במקרה בו לא שולמו לכם כל זכויותיכם.

שימו לב: המאמר מעודכן ליום 1.1.18.

השארת פרטים מהירה