זכויות עובדים

יחסי עבודה בין עובד למעסיק יכולים להסתיים בהסכמה של הצדדים, או באופן חד צדדי. החוק מגדיר את הזכויות והחובות שיש הן לעובד והן למעסיק בעת התפטרות או פיטורים – למשל מספר הימים שיש לתת הודעה מוקדמת, התשלומים שיש לשלם לעובד בתקופת ההודעה המוקדמת ופיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, במקרה שפוטר.

מעסיק אינו יכול לפטר עובד מבלי שערך לו שימוע לפני פיטורים. מטרת השימוע היא לשמוע את העובד, להקשיב לו, ולתת לו הזדמנות להבהיר את עמדתו בקשר לאפשרות לפטרו. לשם כך יש לתת לעובד הודעה מראש על מועד השימוע, ולפרט בפניו את הסיבות בגינן יש כוונה לפטרו. לאחר השימוע, המעסיק צריך לשקול את טענות העובד, ולהודיע לו בכתב אם החליט לפטרו.

עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים. גובה פיצויי הפיטורים להם זכאי העובד אינו קבוע, והוא יכול להשתנות בהתאם לסכומים שהפריש המעסיק לפיצויים, להסכם אישי עם העובד, להסכם קיבוצי החל על כלל העובדים בתפקידו של העובד וכו'.

חשוב לדעת: לא רק עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים, וברובם המוחלט של המקרים, גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים.

משרדנו מעניק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בכל מקרה בו נפגעו זכויות העובד בעת עזיבת מקום העבודה. ליווי זה כולל, ככל שיש בכך צורך, הגשת תביעה לבית הדין לעבודה, על מנת לקבל מהמעסיק את מלוא הזכויות המגיעות לעובד. זכויות אלו יכולות להיות, למשל: פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, תשלום עבור שעות נוספות וזכויות נוספות כמו הקצאת מניות על פי הסכם אישי, או זכויות לפי הסכמים קיבוציים (למשל, תוספת ותק שלא שולמה, הפרשות לקרן השתלמות וכו').

מאמרים - פיטורים והתפטרות

  לכל המאמרים בנושא >>

שאלות ותשובות

 • פוטרתי מעבודתי לאחר למעלה מ-25 שנות עבודה. המעסיק טוען שלא מגיעים לי פיצויי פיטורים, שכן מעולם לא הועסקתי על ידו. לטענתו, אופן התשלום היה כנגד חשבונית ולא בתלוש משכורת.

  על מנת לקבוע האם התקיימו יחסי עובד מעביד ("יחסי עוסק מועסק"), יש לבחון מאפיינים שונים, כאשר אופן תשלום השכר הוא רק רכיב אחד מכלל הרכיבים אותם יש לבדוק. בין השאר, יש לבחון את מידת ההשתלבות של העובד במקום העבודה ואת מידת הפיקוח שיש למעסיק על העובד. בהחלט יתכן כי אדם שקיבל תשלום תמורת חשבונית יוכר כמועסק, ולפיכך יהיה זכאי לזכויות סוציאליות כגון ימי חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים. זאת ועוד – על פי פסיקת בתי המשפט, מה שקובע האם התקיימו יחסי עוסק מועסק הינו מהות היחסים בפועל, ולא הגדרת הצדדים.

 • אני עובד כמאבטח בבאר שבע. חברת האבטחה בה אני עובד דרשה ממני לעבור לעבוד במקום מרוחק יותר, המקשה עלי את ההגעה לעבודה. האם אני זכאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים?

  ייתכן שכן. בית הדין לעבודה קבע כי אדם שהועסק משך שנים במקום הקרוב לביתו, וכעת מתבקש על ידי המעסיק לעבור ולעבוד במקום מרוחק, המקשה עליו את ניהול חייו כפי שהיה רגיל, יהיה זכאי במקרים מסוימים לפיצויי פיטורים, אף אם התפטר. נקבע, כי גם נסיעה של חצי שעה באוטובוס עשויה להיות הרעה מוחשית בתנאי העבודה. בתי המשפט הדגישו במספר פסקי דין, כי השכר ושעות העבודה אינם חזות הכל, וכי ישנה חשיבות גדולה למעמדו של העובד ולסיפוק שיש לו מעבודתו, וזאת ללא קשר לשכרו. לפיכך, עובד שהתפטר כי נפגע מעמדו וסיפוקו מהעבודה, יהיה זכאי, בהתקיים נסיבות מסוימות, להתפטר בדין מפוטר ולזכות בפיצויים.

 • התפטרתי מעבודתי אחרי 5 שנות עבודה באותו מקום. אני זכאי לפיצויי פיטורים?

  יש מקרים מסוימים בהם גם מי שהתפטר, זכאי לפיצויי פיטורים מלאים (למשל בגלל הרעת תנאים, או התפטרות לשם טיפול לילד לאחר לידה). אם אין מדובר באחד המקרים האלו, תהיה זכאי לקבל את הסכום שהפריש עבורך המעסיק לקופת פיצויי הפיטורים. על פי חוק, המעסיק מחויב להפריש עבורך לקופת הפיצויים כל חודש אחוז מסוים מהשכר. נכון לשנת 2017, חלה על המעסיק חובה להפריש 6% מהשכר עבור פיצויי פיטורים, שהם 72% (6% X 12 חודשים) מהשכר החודשי הממוצע שלך. כלומר – גם במקרים בהם ההתפטרות אינה מזכה בפיצויי פיטורים מלאים, תהיה זכאי לקבל את הסכום שנצבר עבורך בקופת פיצויי הפיטורים – 72% ממוצע השכר החודשי שהרווחת.

 • המעסיק החליט, בשל קשיים כלכליים, להפחית את שכרי ב-10%. מה אני יכולה לעשות?

  מדובר בהרעת תנאים. את יכולה, כמובן, להסכים להפחתה בשכר. אם אינך מסכימה להפחתה בשכר, את צריכה להתריע בפני המעסיק שאם ירע את תנאיך תאלצי להתפטר "בדין מפוטר". כלומר, שההתפטרות שלך – אף שמדובר בהתפורות ולא בפיטורים – תזכה אותך בפיצויי פיטורים מלאים.

 • המעסיק הפריש לי כל חודש 8.33% מהשכר לקופת פיצויי פיטורים, אבל בשנת העבודה האחרונה שלי, השכר החודשי היה 10,000 ₪, בעוד שבשנה הראשונה השתכרתי 5,000 ₪ בלבד. כמה פיצויי פיטורים מגיעים לי?

  מעסיק שהפריש כל חודש 8.33% משכר העובד לקופת פיצויי הפיטורים, לא יהיה חייב בתשלום של משכורת אחרונה X מספר שנות עבודת העובד. העובד, במקרה שהמעסיק הפריש כל חודש 8.33% מהשכר, יהיה זכאי לקבל רק את מה שהפריש המעסיק לקופת הפיצויים.

 • מה הזכויות שלי בשימוע? מותר לי להקליט אותו? אני יכול לבוא עם עורך דין?

  מעסיק שמעוניין לפטר עובד, חייב לערוך לו שימוע. המעסיק צריך לתת לעובד הודעה מראש על מועד השימוע המתוכנן, לפרט בפני העובד מה הסיבות שבגינן הוא שוקל לפטר אותו וליידע אותו בדבר זכותו להיות מיוצג על ידי עורך דין. לעובד מותר להקליט את השימוע. מותר להקליט אותו גם בידיעת המעסיק, וגם ללא ידיעת המעסיק.

השארת פרטים מהירה