זכויות עובדים

חוזה העבודה הוא "מפגש הכוחות" הראשון בין העובד לבין המעסיק. מטרתו היא להסדיר את מלוא יחסי העבודה בין הצדדים, ולהגדיר את הזכויות ואת החובות הן של העובד והן של המעסיק. בין השאר יגדיר הסכם העבודה בין הצדדים את שעות העבודה של העובד, את מספר ימי החופשה שמגיעים לו, את הגמול עבור שעות נוספות, את ההפרשות להן זכאי העובד לקרן פנסיה, לפיצויים ולקרנות אחרות (למשל, קרן השתלמות). כמו כן יכול חוזה העבודה לכלול הסכמות בעניין זכויות נוספות כגון הקצאת מניות, השתתפות בהוצאות, אחזקת טלפון ורכב וכו'.

החוק אינו מחייב את הצדדים לערוך חוזה עבודה בכתב. עם זאת, החוק מחייב את המעסיק למסור לעובד, תוך 30 יום מיום תחילת ההעסקה, מסמך בכתב שמפרט את תנאי ההעסקה. על המסמך לכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים, המהותיים לעבודת העובד: פרטי המעסיק, תאריך תחילת העבודה, תפקידי העובד, מספר שעות העבודה, השכר, יום החופשה והתנאים הסוציאליים (חופשה, הבראה, פנסיה וכו').

לרוב נמצא העובד בעמדת נחיתות מסוימת מול המעסיק, בשלב בו נערך חוזה העבודה. משום כך חשוב ביותר שהעובד יכיר את הזכויות המגיעות לו, ידע לעמוד על זכותו לקבלן, ובמקרה הצורך לנהל משא ומתן יעיל עם המעסיק. משרדנו מעניק ליווי לעובדים בכל תפקיד שהוא, המעוניינים לוודא כי זכויותיהם נשמרות. כמו כן, משרדנו מעניק ייעוץ למעסיקים המעוניינים לוודא כי העובדים שלהם מקבלים את הזכויות המגיעות להם. אנו סבורים כי ההגנה על הזכויות של העובד, היא אינטרס משותף של העובד ושל המעסיק. חוזה הגון הנו השלב הראשון ליצירת סביבת עבודה נעימה יותר ויצרנית יותר.

מאמרים - חוזה עבודה

שאלות ותשובות

  • לא קיבלתי חוזה עבודה. אני צריך? זה חשוב?

    החוק אינו מחייב את הצדדים לערוך חוזה עבודה (אך כן מחייב את המעסיק לתת לעובד הודעה על תנאי ההעסקה שלו, ראה שאלה הבאה). עם זאת, יש חשיבות שהצדדים – העובד והמעסיק – יחתמו על חוזה עבודה מסודר וברור, שיבהיר את הזכויות והחובות של כל צד. חוזה עבודה שמנוסח היטב יסייע לפתור מחלוקות בעתיד, בייחוד בנקודות "בעייתיות" כמו חלוקה של בונוסים, עמלות, הפרשות לקופות שונות, תשלום שעות נוספות וכו'. זה חשוב לכל עובד, בכל מעמד ובכל תפקיד, ולא רק לעובדים בכירים.

  • המעסיק לא נתן לי חוזה עבודה, ואמר שאין בכך צורך. במקום זה הוא נתן לי מסמך שנקרא "הודעה על תנאי העסקה". מה צריך להופיע בהודעה?

    מעסיק חייב להעביר לכל עובד, תוך 30 יום מיום תחילת ההעסקה, מסמך ובו תיאור התפקיד של העובד, וזכויותיו העיקריות: תשלומים שהעובד יקבל, גובה ההפרשות לקופות השונות, מספר שעות העבודה והיקף המשרה ויום המנוחה של העובד. ההודעה גם צריכה לכלול הסבר לעובד, שבכל מקרה לא ייגרעו ממנו זכויותיו על פי חוקי העבודה השונים (למשל מספר ימי החופשה, הזכאות לדמי מחלה, שכר מינימום וכו').

  • האם המעסיק יכול להגביל אותי בחוזה מלעבוד אצל מעסיק מתחרה לאחר שאסיים את העבודה אצלו?

    במקרים חריגים בלבד. סעיף המונע ממך לעבוד בעסק מתחרה, או לפתוח עסק מתחרה, יהיה חוקי רק אם המעסיק יוכיח אינטרס לגיטימי להגבלה (למשל הגנה על סודות מסחריים או תמורה מיוחדת שניתנה לעובד). גם אם המעסיק יוכל להוכיח אינטרס לגיטימי להגבלה – והדבר אינו תמיד פשוט – עדיין יש לבחון את סבירות ומידתיות ההגבלה" אורכה, היקפה והתחום הגיאוגרפי שלה. בכל מקרה שבו המעסיק מנסה להגביל אותך מלעבוד אצל מעסיק אחר – אם בחוזה או אם ב"איום" לאחר סיום ההעסקה – מומלץ מאוד להיוועץ בעו"ד.

השארת פרטים מהירה