בתביעה בה יצגנו את אגודת הלהט"ב, בית המשפט פסק לאגודה פיצוי של 50,000 ש"ח בגין הפליה

בית משפט השלום בבאר שבע פסק בתביעה בה ייצגנו את אגודת הלהט"ב, כי בית הדפוס שסרב להדפיס לאגודה פוסטר, ישלם לה פיצוי של 50,000 ש"ח בגין ההפליה.

בתאריך 26.10.16 פנו נציגי האחווה הגאה באוניברסיטת באר שבע למספר בתי דפוס, וביקשו להדפיס פוסטר ומוצרי דפוס נוספים, המבשרים על פתיחת שנת הלימודים החדשת, ומאחלים לסטודנטים שנה טובה. בית דפוס אחד – צבע הקשת שמו – ענה מייד באימייל חוזר: "איננו עוסקים בחומרי תועבה, יהודים אנחנו!". את התשובה שלח בעלי בית הדפוס מיד, ומבלי שכלל ראה את תוכן המוצרים שביקשה האגודה להדפיס.

הפוסטר אותו רצתה האגודה להדפיס

הפוסטר אותו רצתה האגודה להדפיס

ביום 26.2.17 הגשנו כתב תביעה כנגד בית הדפוס, בה טענו כי הסירוב לבצע את עבודת הדפוס הינו אסור לפי לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים.

במסגרת כתב ההגנה, טענו בעלי בית הדפוס כי הם רשאים שלא לתת שירות לאגודת הלהט"ב, שכן היא פועלת לשם קידום זכויות חברי קהילת הלהט"ב בישראל. בהמשך, אף צרפו הנתבעים פסק הלכה הטוען כי הדפסת כל מוצר דפוס כלשהו לאגודה הינו אסור על פי ההלכה היהודית. הנתבעים עמדו על עמדתם כי מדובר ב"תועבה", וכי היו מסרבים גם כיום להדפיס לאגודה את הפוסטר, בשל האיסור ההלכתי.

האימייל לבית הדפוס ותשובה

האימייל לבית הדפוס ותשובה

בית המשפט דחה את כל טענות הנתבעים. ביום 22.4.20 פסק בית המשפט כי בית הדפוס יפצה את אגודת הלהט"ב בסכום של 50,000 ש"ח בגין ההפליה. בית המשפט פסק כי נותן שירות – בעל עסק – לא יכול לסרב לתת שירות בשל איסור הלכתי המורה לו כך, ואף ציין כי אם תתקבל עמדת בית הדפוס, שניתן להחריג אותם מחוק איסור הפליה, אזי כל אדם יוכל לסרב לתת שירות לאדם אחר, על סמך תובנה סובייקטיבית כלשהי, ותסוכל מטרת החוק האוסר על ההפליה

בית המשפט פסק, באופן ברור, כי במקום שבו מתנגשת האמונה הדתית עם החובה לתת שירות באופן שוויוני – החובה לתת שירות שוויוני, לכל אדם ולכל ארגון ללא קשר לנטיה המינית של חברי הארגון או לפועלו של הארגון, גוברת.

בית הדפוס ערער לבית המשפט המחוזי, וערעורם נדחה. בית המשפט פסק בערעור כי: "המחוקק בחר להעדיף את זכותו של המופלה לרעה, לשוויון מלא, על פני זכותו, הלכאורית, של המפלה, לממש את אישיותו ואת השקפות עולמו, כמו גם,  האוטונומיה האישית שלו,  בדרך של מניעת מוצר או שירות, ממי שגזעו, דתו, השקפותיו, נטיותיו המיניות, או מאפיינים אחרים שלו, הנקובים בחוק, אינם לרוחו ואינם מתיישבים עם אמונותיו. החוק פסל התנהלות כזו, ואסר עליה".

בכתיבת התביעה וכל כתבי בית הדין סייעו חברי המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב, בראשם עו"ד נמרוד גורנשטיין ודן רוזנטל.

השארת פרטים מהירה