החברה התפרקה / המעסיק פשט את הרגל – מה לעשות? (שאלות ותשובות)

פרק ח' של חוק הביטוח הלאומי נועד לאפשר לעובדים שהמעסיק שלהם פשט את הרגל, או שהחברה בה הם עובדים התפרקה, לקבל לפחות חלק מהזכויות המגיעות להם דרך המוסד לביטוח לאומי

ש. מי יכול לפנות למוסד לביטול לאומי לאחר שהחברה בה עבד התפרקה, או שהמעסיק פשט את הרגל?
ת. רשאי לפנות למוסד לביטוח לאומי מי שהיה עובד שכיר אצל חברה או אצל מעסיק, אשר חדלו להעסיקו לאחר שפשטו את הרגל או התפרקו. יורשי העובד, אם נפטר, רשאים לתבוע את זכויותיו במקומו.

ש. מה הם התנאים הבסיסיים לשם קבלת הזכויות מביטוח לאומי?
ת. על מנת לקבל את הכספים מביטוח לאומי, יהיה צורך בצו פשיטת רגל או בצו פירוק שניתנו ע"י בימ"ש מחוזי.

ש. מה עלי לעשות על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לי?
ת. יש לפנות למפרק או לנאמן (מי שמונה על ידי בית המשפט לטפל בפירוק או בפשיטת הרגל), ולהציג בפניו ראיות לזכויות המגיעות לעובד. ראיות יכולות להיות, למשל – תלושי שכר, סידורי עבודה, דו"חות נוכחות וכו'. יש לפרט בדיוק את החישוב המגיע לכם. את התביעה יש להעביר לנאמן/למפרק על גבי הטופס הייעודי לכך.

ש. איזה זכויות כספיות אני יכול לדרוש?
ת. ניתן לדרוש לקבל את הזכויות הנובעות מהעבודה – שכר עבודה, פיצויי פיטורים והפרשות לקצבה. חשוב לדעת, עם זאת, שהשכר אותו רשאי המפרק לאשר יכול להיות מורכב ממספר רכיבי שכר, כמו למשל שעות עבודה בפועל, שעות נוספות, תוספות מאמץ, בונוסים וכו'. כן ניתן לדרוש פדיון חופשה, דמי הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת ותוספות שונות.

ש. האם אקבל את כל הסכומים שהמעסיק חייב לי?
ת. חשוב לדעת מה לדרוש, איך להציג את הטענות לגבי נסיבות סיום העבודה, איך לחשב את השכר (מבחינת שעות נוספות, למשל) ולבדוק כי אתם תובעים לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לכם. כמו כן – חשוב מאוד לשים לב לתקופות ההתיישנות הקבועות בחוק, על מנת שלא ייפגעו זכויותיכם.

ש. מה קורה אחרי שהעברתי תביעה למפרק/לנאמן?
ת. המפרק (או הנאמן) ייבדוק את התביעה, ויעביר את החלטתו למוסד לביטוח לאומי. חשוב! המפרק / הנאמן לא חייב לאשר את כל התביעה, אלא רק את הרכיבים המוצדקים, שעומדים בדרישות החוק, ושלא התיישנו. המוסד לביטוח לאומי אף הוא צריך לאשר את ההחלטה, ורק לאחר מכן, תשולם הגמלה – ישירות לחשבון הבנק של העובד.

לסיכום: עובד שמעסיקו פשט את הרגל, שהחברה בה עבד התפרקה צריך לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי, דרך המפרק / הנאמן שמונה על ידי בית המשפט. מומלץ לעשות זאת באמצעות עו"ד, על מנת שלא יקופחו זכויותיכם המגיעות לכם על פי חוק.

השארת פרטים מהירה