מתי אפשר להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין?

חוק פיצויי פיטורים, קובע כי עובד שעבד לפחות שנה אחת ברציפות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (או עובד עונתי שעבד שתי עונות בשנתיים) זכאי לפיצויי פיטורים עם פיטוריו. לפעמים גם עובד שהתפטר ביוזמתו, ולא פוטר – יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ("התפטרות בדין מפוטר"). מה הם המקרים?

התפטרות בגין מצב בריאותי

חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד המתפטר בשל העובדה כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. כמו כן, עובד המתפטר בשל בריאות לקויה של בן משפחה (בן זוג, ידוע בציבור, ילד, הורה ובמקרים מסוימים גם סב או נכד), יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. על התובע פיצויי פיטורים להביא ראיות, באמצעות תעודות רפואיות, שמצב בריאותו של קרוב המשפחה אינו מאפשר לו להמשיך ולעבוד יותר. שימו לב: בתי המשפט קבעו, כי טרם ההתפטרות בשל מצב בריאותי, יש לתת למעסיק הזדמנות להציע לעובד תנאי העסקה נוחים יותר (המתאימים למצב הבריאותי החדש). אולם, גם אם לא ניתנה הזדמנות כזו, הדבר אינו שולל בהכרח את הזכאות לפיצויי פיטורים, וכל מקרה ייבדק לגופו.

הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה

עובד המתפטר בשל הרעה מוחשית ביחסי העבודה, או בשל נסיבות אשר בגינן אין לדרוש מנו שימשיך לעבוד באותו מקום עבודה – יראו את התפטרותו בפיטורים, והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

דוגמאות למקרים בהם התפטרות תזכה בפיצויי פיטורים: יחס משפיל מצד המעסיק, התקנת מצלמות במקום העבודה, הורדת שכר, שינוי תנאי ההעסקה באופן חד צדדי, שינוי זמני העבודה, שינוי היקפי העבודה וכן הלאה.

בתי המשפט קבעו על העובד חלה חובה לפנות למעסיק ולהתריע על כוונתו להתפטר בשל הרעה מוחשית ביחסי העבודה, ולתת למעסיק אפשרות לתקן את ההרעה. עם זאת נפסק, כי "בנסיבות שבהן ברור כי אין בידי המעביד לשנות את הנסיבות שגרמו להרעה, אין לדרוש מן העובד שהוא "יתרה" במעבידו לסלק את הסיבה להתפטרות".

התפטרות הורה לאחר לידה

עובדת רשאית להתפטר ממקום העבודה שלה בתשעת החודשים שלאחר הלידה, על מנת לטפל בילד, והתפטרות זו תזכה את האם בפיצויי פיטורים. הדבר נכון גם לגבי ילד מאומץ בן פחות מ-13 שנים, וכן לגבי הורה שקיבל משמורת על ילדו לאחר הליך של פונדקאות. במקרים מסוימים גם הורה שהוא גבר יהיה זכאי להתפטר ממקום העבודה, ויהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

בית המשפט קבע כי לא יישללו פיצויי פיטורים מהורה שהתפטר בהתאם לסעיף זה אף אם עבר לעבוד בעבודה אחרת, וזאת בתנאי שההתפטרות מאפשרת להורה שהות ממושכת יותר ומשמעותית יותר עם הילד.

התפטרות לרגל העתקת מגורים

במקרים מסוימים, בהם עובד העתיק את מקום מגוריו (עבר דירה) למקום מרוחק, ייראו את התפטרותו של העובד כפיטורים, והוא יהא זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם לחוק. ייתכן ועובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם עבר דירה בשל העברה בתפקיד של בן זוגו – בין אם בארץ, ובין אם לחו"ל. במספר מקרים נוספים העתקת מקום המגורים יזכו בפיצויי פיטורים, כמו למשל מעבר דירה בשל גירושין.

מקרים נוספים בהם התפטרות תחשב כפיטורים, ותזכה בפיצויי פיטורים:

א. אישה שהתפטרה עקב שהייה במעון לנשים מוכות תהיה זכאית לפיצויי פיטורים.
ב. עובד שהועסק לתקופה קצובה (תקופה שהייתה קבועה מראש), אם התקופה הסתיימה, ובמקרה בו המעסיק לא הציע לעובד לחדש את החוזה.
ג. עובד (או עובדת) שהתפטרו בשל גיוס לצבא, למשטרה, לשב"ס או בשל התנדבות לשירות לאומי.
ד. עובד שהתפטר לאחר שנבחר לראשות או לסגנות ראשות מקומית.
ה. התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה.
ו. מוות של עובד יזכה את שאריו (בן זוג, ילדים, ובמקרים מסוימים גם הורים) בפיצויי פיטורים.
ז. עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם מעבידו נפטר או פשט רגל.

השארת פרטים מהירה