חדשות ועידכונים

בית הדין לעבודה התיר למעסיק לנטר תיבת דוא"ל של עובד שחשוד בהקמת עסק מתחרה

בית הדין לעבודה התיר למעסיקה לנטר את תיבת הדואר האלקטרוני של עובד שלה, שנחשד בהקמת עסק מתחרה, בזמן שעבד אצלה. החיפוש המבוקש הוא בתיבת הדוא"ל המקצועית של הנתבע, זו שבה עשה שימוש בתקופת עבודתו אצל המעסיקה.

כדי לנסות ולאזן את הפגיעה בעובד, קבע ביה"ד, למשל, כי המעסיקה תוכל לעשות חיפוש בתיבת הדוא"ל של העובד לפי מילים מסוימות, וכן שהחיפוש יעשה על ידי איש מחשבים ניטראלי, שאינו עובד שלה.

לגבי הזכות לפרטיות, בעידן כה טכנולוגי, ציינה השופטת יפית זלמנוביץ' גיסין כך: "אין להסיק מהחלטתי זו, כי לעובד לשעבר לא נתונה זכות לפרטיות או ציפיה כי המעסיק לשעבר ישמור על פרטיותו גם בתיבת הדוא"ל המקצועית, אלא, שאין לצפות מעובד לשעבר כי יתן הסכמתו לפעולת הניטור, כפי שנקבע בפרשת איסקוב או כי המעסיק יוכיח קיומן של חלופות פוגעניות פחות. הדברים נכונים מכח קל וחומר שעה שהנתבע מודה בפה מלא, כי הקים חברה בתקופת עבודתו אצל התובעות".

השארת פרטים מהירה